PORESKI KONSALTING

PAŽLJIVO PLANIRANA PORESKA POLITIKA MOŽE DONETI VELIKE UŠTEDE

NAŠE USLUGE PORESKOG SAVETOVANJA I OBRAČUNA POREZA OMOGUĆAVAJU POSTIZANJE MAKSIMALNE PORESKE EFIKASNOSTI

*POREZ NA DODATU VREDNOST
*POREZI I DOPRINOSI PO ODBITKU
*POREZ NA DOBIT
*POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI